Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

Zachęcamy do zgłaszania projektów !

Zachęcamy do szybkiego zgłaszania swoich projektów.
O ich kolejności na liście decyduje data złożenia wniosku !