Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Podział środków na okręgi

Podział środków na okręgi

Kwota przeznaczona na realizację projektów w poszczególnych dzielnicach składa się z dwóch składowych: stałej – wynoszącej 50 tys. zł dla każdego okręgu – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego okręgu i kwoty 29 zł.

Kwoty na poszczególne okręgi w IV edycji Budżetu Obywatelskiego:

1. Obszar Brzeziny Śląskie: 4429 mieszkańców 178 441 zł

2. Obszar Brzozowice: 1858 mieszkańców 103 882 zł

3. Obszar Dąbrówka Wielka: 3948 mieszkańców 164 492 zł

4. Obszar Józefka i Oś. Wschód: 3437 mieszkańców 149 673 zł

5. Obszar Kamień i Osiedle Powstańców: 8139 mieszkańców 286 031 zł

6. Obszar Kozłowa Góra: 3013 mieszkańców 137 377 zł

7. Obszar Piekary: 10377 mieszkańców 350 933 zł

8. Obszar Osiedle Wieczorka: 12004 mieszkańców 398 116 zł

9. Obszar Szarlej: 5823 mieszkańców 218 867 zł