Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Podział środków na okręgi

Podział środków na okręgi

Kwota przeznaczona na realizację projektów w poszczególnych dzielnicach składa się z dwóch składowych: stałej – wynoszącej 50 tys. zł dla każdego okręgu – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego okręgu i kwoty 29 zł.

Kwoty na poszczególne okręgi w V edycji Budżetu Obywatelskiego:

  1. Obszar Brzeziny Śląskie: 4392 mieszkańców 177 000 zł
  2. Obszar Brzozowice: 1834 mieszkańców 103 000 zł
  3. Obszar Dąbrówka Wielka: 3936 mieszkańców 164 000 zł
  4. Obszar Józefka i Stare Osiedle Wieczorka: 7089 mieszkańców 256 000 zł
  5. Obszar Kamień i Osiedle Powstańców: 8074 mieszkańców 284 000 zł
  6. Obszar Kozłowa Góra: 3009 mieszkańców 137 000 zł
  7. Obszar Piekary: 10332 mieszkańców 350 000 zł
  8. Obszar Osiedle Wieczorka i Osiedle Wschód: 8231 mieszkańców 288 000 zł
  9. Obszar Szarlej: 5733 mieszkańców 216 000 zł