Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Piekarski Budżet Obywatelski – kolejna edycja

Piekarski Budżet Obywatelski – kolejna edycja

Drodzy piekarzanie!

Przed nami już siódma edycja piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy miasta mogą zdecydować, na co zostaną wydane około 2 miliony złotych z budżetu miasta. Tak jak w poprzednim roku zostaną zrealizowane projekty ogólnomiejskie, które zdobędą najwięcej głosów mieszkańców całego miasta, bez podziału na dzielnice.

Przy składaniu swojego projektu należy pamiętać o nowej, obowiązującej w tym roku zasadzie: na każdy projekt może być wydane maksymalnie 700 tysięcy złotych. Dzięki tej zmianie w przepisach, szanse będzie miało więcej grup mieszkańców przekonujących do swoich pomysłów.

Poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego pokazały, że piekarzanie są aktywni. Mają koncepcje ważne dla rozwoju miasta i chcą je wdrażać w życie. I co istotne – potrafią do swoich inicjatyw przekonywać innych. Na taką właśnie, a prawdę mówiąc jeszcze większą aktywność, liczymy i w tym roku. Czekamy na zgłoszenia projektów, które pomogą ulepszyć nasze otoczenie. Na pomysły małych i wielkich zmian. Można samemu zgłosić projekt lub poprzeć ten, który przygotowali znajomi, sąsiedzi czy przyjaciele.

Przypomnijmy, że Wodny Plac Zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji powstał właśnie dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Teraz też liczymy na aktywność, pomysłowość i energię piekarzan. Wspólnie możemy zmieniać miasto i spełniać nasze marzenia o nim!

 

Prezydent Miasta

Sława Umińska - Duraj

 

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Mówiąc najprościej – to współdecydowanie mieszkańców miasta o tym, na co przeznaczona zostanie część pieniędzy
z budżetu miasta.

Kto może wziąć udział w Piekarskim Budżecie Obywatelskim?

Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec Piekar Śląskich. Niemniej jednak niepełnoletni mieszkańcy będą musieli przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Piekarskim Budżecie Obywatelskim.

Jakie projekty można zgłaszać w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego?

Projekty realizowane w Budżecie Obywatelski mogą dotyczyć wyłącznie spraw znajdujących się w zakresie zadań publicznych pozostających w kompetencjach Miasta. Można zgłaszać zarówno projekty „twarde” (czyli inwestycyjne), jak i projekty „miękkie” (czyli, na przykład, kulturalne, artystyczne, społeczne). Zarówno jedne, jak i drugie powinny realnie poprawiać jakość życia mieszkańców.

Ile pieniędzy na projekty?

Łącznie na projekty mieszkańców zostały przeznaczone 2 000 000 zł.

Natomiast maksymalna kwota na jeden projekt to 700 000 zł.

Co należy ująć w kosztorysie projektu?

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oceniający wniosek. Przykładowe zestawienie znajduje się w zakładce Kosztorys

Jak wypełnić wniosek?

Formularz zgłoszenia projektu można pobrać na stronie internetowej www.obywatelski.piekary.pl. lub w Punktach Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego.

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony i podpisany egzemplarz należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub przesłać listownie na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2021”

 Projekty realizowane w Budżecie mogą dotyczyć wyłącznie spraw pozostających w zakresie zadań publicznych pozostających w kompetencjach Miasta.