Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Piekarski Budżet Obywatelski – kolejna edycja

Piekarski Budżet Obywatelski – kolejna edycja

Mieszkańcy Piekar Śląskich już po raz czwarty mogą współdecydować o tym, na co zostanie przeznaczone 2 miliony złotych z budżetu miasta. Poprzednie edycje piekarskiego Budżetu Obywatelskiego cieszyły się zainteresowaniem. Powstały m.in. place zabaw, nowe obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży, wyremontowane zostały ulice, powstały siłownie pod chmurkąitp. Niektóre zwycięskie projekty są zrealizowane, inne - w trakcie wykonywania. Potrzeb we wszystkich dzielnicach naszego miasta jest wiele. Jestem przekonana, że w bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego dzięki Państwu zaangażowaniu znowu uda się rozpocząć w najbliższym czasie wiele społecznych czy kulturalnych przedsięwzięć. Może jest coś, co chcieliby Państwo zmienić w swojej dzielnicy, bądź wzbogacić ją o nową inwestycję? Stwarzamy taką możliwość. Każdy mieszkaniec może zaprezentować swój pomysł i złożyć projekt, do czego gorąco zachęcam!

Prezydent Miasta

Sława Umińska - Duraj

 

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Mówiąc najprościej – to współdecydowanie mieszkańców miasta o tym, na co przeznaczona zostanie część pieniędzy z budżetu miasta.

Podział miasta

Budżet obywatelski dotyczy naszego najbliższego otoczenia – dzielnic, w których na co dzień mieszkamy, chodników, po których codziennie chodzimy, placów, na których bawią się nasze dzieci. Dlatego Piekary Śląskie zostały podzielone na 9 okręgów, które w dużym stopniu pokrywają się z podziałem na historyczne dzielnice naszego miasta.

Kto może wziąć udział w Piekarskim Budżecie Obywatelskim?

Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec Piekary Śląskiej. Niemniej jednak niepełnoletni mieszkańcy będą musieli przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych w Piekarskim Budżecie Obywatelskim.

Jakie projekty można zgłaszać w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego?

Można zgłaszać zarówno projekty „twarde” (czyli inwestycyjne), jak i projekty „miękkie” (czyli, na przykład, kulturalne, artystyczne, społeczne). Zarówno jedne, jak i drugie powinny realnie poprawiać jakość życia w danym okręgu.

Projekty Ponadlokalne

Co to jest projekt ponadlokalny?

Projektem ponadlokalnym jest projekt obejmującym swoim zasięgiem więcej niż jeden okręg.
Przykład?
Chcesz złożyć projekt obejmujący swoim zasięgiem więcej niż jeden okręg, np. ścieżka rowerowa, boisko, kompleksowy park rozrywki? Koszt Twojego projektu generuje większą kwotę niż kwota dla danego okręgu?
Złóż projekt ponadlokalny, który ma możliwość wykorzystania kwoty dla więcej niż jednego okręgu.
Składamy go na dostępnym uniwersalnym formularzu zgłoszeniowym projektu dla Budżetu Obywatelskiego. Twój projekt musi zostać poparty przez 15 mieszkańców w każdym okręgu, którego dotyczy wniosek. Projekt ponadlokalny zostanie zrealizowany, jeżeli we wszystkich okręgach, w których został zgłoszony zostanie zakwalifikowany do realizacji.

Ile pieniędzy dla każdej dzielnicy?

Kwota przeznaczona na realizację projektów w poszczególnych dzielnicach składa się z dwóch składowych: stałej – wynoszącej 50 tys. zł dla każdego okręgu – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego okręgu i kwoty 29 zł.

Łącznie na projekty mieszkańców gmina przeznaczyła ponad 2 mln zł.

Gdzie można pobrać formularze do zgłaszania propozycji projektów?

Formularze dostępne na w każdym Punkcie Informacyjnym Budżetu Obywatelskiego:

1. Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,

2. Dzielnicowy Dom Kultury, ul. Szymanowskiego 2 b,

3. Dzielnicowy Dom Kultury, ul. Roździeńskiego 99,

4. Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark, ul. Roździeńskiego 2a,

5. Filia Miejskiej Biblioteki nr 6, ul. Partyzantów 2,

6. Ośrodek Kultury Andaluzja, ul. Oświęcimska 45,

7. Miejskie Centrum Informacji i Turystyki, ul. Bytomska 157,

9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 3,

10. Filia Miejskiej Biblioteki nr 1, ul. Leśna 22,

11. Filia Miejskiego Domu Kultury, ul. Tarnogórska 49.

Można pobrać je również bezpośrednio ze strony internetowej:
Formularz zgłoszeniowy dla projektów IV edycji Budżetu Obywatelskiego

Formularz zgłoszeniowy w wersji Word

 

 Gdzie złożyć gotowy projekt?

- osobiście w Punkcie Informacyjnym Budżetu Obywatelskiego w swoim okręgu, w godzinach pracy jednostki, w której mieści się Punkt,

- internetowo na stronie obywatelski.piekary.pl.