Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Piekarski Budżet Obywatelski – kolejna edycja

Piekarski Budżet Obywatelski – kolejna edycja

Kolejna edycja Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego zbliża się wielkimi krokami.

2 miliony złotych z budżetu miasta znów rozdysponowane zostanie wedle Waszego uznania. Wierzę, że w tym roku Państwa zaangażowanie będzie jeszcze większe i uda nam się przekonać jeszcze większą liczbę mieszkańców do aktywnego działania. Efekty dotychczasowych inwestycji zrealizowanych w ramach BO widać na każdym kroku. Place zabaw, nowe obiekty sportowe, wyremontowane drogi czy chodniki to tylko część z nich. Jest to nasza wspólna zasługa! Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z tego, że jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego liczymy na Waszą pomoc. Jeśli w Państwa najbliższym otoczeniu jest coś, co chcielibyście zmienić bądź uważacie, że czegoś w nim brakuje, nie wahajcie się i zgłaszajcie swoje propozycje lub wspomóżcie pomysły Waszych sąsiadów. Budżet Obywatelski powstał właśnie dla Was, dlatego gorąco zachęcam do uczestnictwa w tegorocznej edycji.

Razem możemy zrobić jeszcze więcej!

Prezydent Miasta

Sława Umińska - Duraj

 

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Mówiąc najprościej – to współdecydowanie mieszkańców miasta o tym, na co przeznaczona zostanie część pieniędzy z budżetu miasta.

Podział miasta

Budżet obywatelski dotyczy naszego najbliższego otoczenia – dzielnic, w których na co dzień mieszkamy, chodników, po których codziennie chodzimy, placów, na których bawią się nasze dzieci. Dlatego Piekary Śląskie zostały podzielone na 9 okręgów, które w dużym stopniu pokrywają się z podziałem na historyczne dzielnice naszego miasta.

Kto może wziąć udział w Piekarskim Budżecie Obywatelskim?

Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec Piekary Śląskiej. Niemniej jednak niepełnoletni mieszkańcy będą musieli przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych w Piekarskim Budżecie Obywatelskim.

Jakie projekty można zgłaszać w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego?

Można zgłaszać zarówno projekty „twarde” (czyli inwestycyjne), jak i projekty „miękkie” (czyli, na przykład, kulturalne, artystyczne, społeczne). Zarówno jedne, jak i drugie powinny realnie poprawiać jakość życia w danym okręgu.

Projekty Ponadlokalne

Co to jest projekt ponadlokalny?

Projektem ponadlokalnym jest projekt obejmującym swoim zasięgiem więcej niż jeden okręg.
Przykład?
Chcesz złożyć projekt obejmujący swoim zasięgiem więcej niż jeden okręg, np. ścieżka rowerowa, boisko, kompleksowy park rozrywki? Koszt Twojego projektu generuje większą kwotę niż kwota dla danego okręgu?
Złóż projekt ponadlokalny, który ma możliwość wykorzystania kwoty dla więcej niż jednego okręgu.
Składamy go na dostępnym uniwersalnym formularzu zgłoszeniowym projektu dla Budżetu Obywatelskiego.

Projekt ponadlokalny zostanie zrealizowany, jeżeli we wszystkich okręgach, w których został zgłoszony zostanie zakwalifikowany do realizacji.

Ile pieniędzy dla każdej dzielnicy?

Kwota przeznaczona na realizację projektów w poszczególnych dzielnicach składa się z dwóch składowych: stałej – wynoszącej 50 tys. zł dla każdego okręgu – oraz zmiennej, będącej iloczynem liczby mieszkańców danego okręgu i kwoty 29 zł.

Łącznie na projekty mieszkańców gmina przeznaczyła ponad 2 mln zł.

 

 Gdzie złożyć gotowy projekt?

- osobiście w Punkcie Informacyjnym Budżetu Obywatelskiego w swoim okręgu, w godzinach pracy jednostki, w której mieści się Punkt,

- internetowo na stronie obywatelski.piekary.pl.