Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Piekarski Budżet Obywatelski – kolejna edycja

Piekarski Budżet Obywatelski – kolejna edycja

Drodzy Piekarzanie!

Tegoroczna edycja piekarskiego Budżetu Obywatelskiego – zgodnie z nowymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym - odbędzie się w zmienionej formule. Po raz pierwszy nie dzielimy pieniędzy na okręgi, lecz dajemy Państwu do rozdysponowania wedle uznania 2 miliony złotych  z budżetu miasta. Zrealizowane zostaną projekty ogólnomiejskie, które zdobędą najwięcej głosów mieszkańców całego miasta, bez podziału na dzielnice.

Liczę na Państwa zaangażowanie i mam nadzieję, że razem uda nam się przekonać jeszcze większą liczbę mieszkańców do aktywnego działania.

Jeśli w Waszym najbliższym otoczeniu jest coś, co chcielibyście zmienić bądź uważacie, że czegoś w nim brakuje, zgłoście swoją propozycję. To dzięki Budżetowi Obywatelskiemu w bardzo prosty sposób macie szansę zmieniać Piekary Śląskie. Wystarczy zgłosić swój projekt lub wesprzeć pomysł Waszego sąsiada. Co roku wybierane są kolejne projekty, które zmieniają piekarskie podwórka, skwery, ulice, szkoły czy miejsca użyteczności publicznej. Ich realizacja przynosi wymierne efekty, a także satysfakcję ze współdziałania oraz wiele radości, jaką mogliśmy obserwować chociażby w przypadku Wodnego Placu Zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji! Budżet Obywatelski powstał właśnie dla Was, dlatego zachęcam do skorzystania z tej wspaniałej możliwości.

Każdy z nas może stać się bohaterem swojej małej społeczności!

 

Prezydent Miasta

Sława Umińska - Duraj

 

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Mówiąc najprościej – to współdecydowanie mieszkańców miasta o tym, na co przeznaczona zostanie część pieniędzy
z budżetu miasta.

Kto może wziąć udział w Piekarskim Budżecie Obywatelskim?

Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec Piekar Śląskich. Niemniej jednak niepełnoletni mieszkańcy będą musieli przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział oraz przetwarzanie danych osobowych w Piekarskim Budżecie Obywatelskim.

Jakie projekty można zgłaszać w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego?

Projekty realizowane w Budżecie Obywatelski mogą dotyczyć wyłącznie spraw znajdujących się w zakresie zadań publicznych pozostających w kompetencjach Miasta. Można zgłaszać zarówno projekty „twarde” (czyli inwestycyjne), jak i projekty „miękkie” (czyli, na przykład, kulturalne, artystyczne, społeczne). Zarówno jedne, jak i drugie powinny realnie poprawiać jakość życia mieszkańców.

Ile pieniędzy na projekty?

Łącznie na projekty mieszkańców zostały przeznaczone 2 000 000 zł.

Natomiast maksymalna kwota na jeden projekt to 1 200 000 zł.

Co należy ująć w kosztorysie projektu?

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oceniający wniosek. Przykładowe zestawienie znajduje się w zakładce Kosztorys

Jak wypełnić wniosek?

Formularz zgłoszenia projektu można pobrać na stronie internetowej www.obywatelski.piekary.pl. lub w Punktach Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego.

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony i podpisany egzemplarz należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub przesłać listownie na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020”

 Projekty realizowane w Budżecie mogą dotyczyć wyłącznie spraw pozostających w zakresie zadań publicznych pozostających w kompetencjach Miasta.