Piekary Śląskie: budżet obywatelskiHARMONOGRAM Budżetu Obywatelskiego - VI edycja:

  • 1. Składanie projektów od 7 marca do 24 kwietnia 2019 roku.
  • 2. Weryfikację i opiniowanie projektów prowadzi Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego: do 15 maja 2019 roku.
  • 3. Ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie: do 22 maja 2019 roku.
  • 4. Publiczna prezentacja projektów: 28 maja 2019 roku.
  • 5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: 31 maja 2019
  • 6. Głosowanie internetowe odbywa się: od 6 do 23 czerwca 2019 roku.
  • 7. Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach głosowania odbywa się: od 6 do 17 czerwca 2019 roku.
  • 8. Głosowanie w Punkcie (Punktach) Głosowania Internetowego odbywa się: od 6 do 21 czerwca 2019 roku.
  • 9. Ogłoszenie listy zwycięskich projektów: do 30 czerwca 2019 roku,
  • 10. Realizacja - 2020 rok, w uzasadnionych przypadkach z możliwością wydłużenia do dnia 31 grudnia kolejnego roku.

Aktualności archiwum aktualności

Pełne wyniki głosowania na projekty VI edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo przedstawiamy pełne wyniki głosowania na projekty Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta „za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski”. Do realizacji wybrane zostają również projekty zajmujące dalsze lokaty, których wartość mieści się w kwocie pozostałej do rozdysponowania po wyłonieniu zwycięzców tj. łącznie do kwoty 2 000 000 złotych. W związku z powyższym projekt, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów ale jego wartość przekraczałaby przewidzianą łączną pulę środków nie może zostać wybrany do realizacji.      

Wyniki VI edycji Budżetu Obywatelskiego

VI edycja Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego dobiegła końca. Podczas głosowania, które trwało od 6 do 23 czerwca, mieszkańcy zdecydowali, co nowego powstanie na terenie Piekar Śląskich.

Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do VI edycji BO!

Ruszyło głosowanie na projekty w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego! Mieszkańcy do tegorocznej edycji zgłosili 42 pomysły. Zachęcamy do głosowania! Przypominamy, że w tegorocznej edycji nie ma podziału na dzielnice! Każdy mieszkaniec może zagłosować na dowolne projekty w całym mieście. Mieszkańcy w VI edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego złożyli łącznie 42 projekty. Zapraszamy do zapoznania się z projektami poddanymi pod głosowanie:

Krok po kroku

Facebook