Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

Drodzy mieszkańcy,

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją zrealizowanych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Budżet Obywatelski 2016 - III edycja Projekty w trakcie realizacji

Projekt ponadlokalny:

- „Defibrylator – pierwsza pomoc. Zanim dotrze lekarz każdy może uratować zagrożone życie”

Projekt ponadlokalny obejmujący okręgi: Kozłowa Góra, Oś. Wieczorka, Piekary Śląskie, Kamień i Oś. Powstańców, Dąbrówka Wielka, Szarlej.
Defibrylator AED to proste urządzenie stosowane w przypadku nagłego zatrzymanie krążenia. Wystarczy spokój i opanowanie ratującego życie. AED umieszcza się w miejscach publicznych, łatwo dostępnych.

 

1. Dąbrówka Wielka

- Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy obiekcie sportowym MOSIR przy ul. Szymanowskiego 2b w Piekarach Śląskich

Projekt ma na celu zwiększenie zainteresowania sportem amatorskim oraz rekreacją w rejonie Dąbrówki Wielkiej wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych z związku z poszerzeniem bazy rekreacyjno-sportowej o boisko do siatkówki plażowej jak i siłownię zewnętrzną.

 

Etap realizacji: Unieważniono pierwotne postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż kwota ofert przekroczyła wartość przeznaczoną na realizację zadania w budżecie miasta. Konieczna procedura ponownego wyboru wykonawcy, realizacja robót w roku 2018 – roboty w toku.

 

2. Brzeziny Śląskie

- Modernizacja stołówki szkolnej i doposażenia zaplecza kuchennego w MSP-14 w Brzezinach Śląskich

W ramach projektu uwzględnia się: Podniesienie standardu stołówki szkolnej poprzez poprawę stanu technicznego pomieszczenia oraz wyposażenie w nowe stoły i krzesła, a także wyposażenie zaplecza kuchennego. Lokalizacja: Miejska Szkoła Podstawowa nr 14 w Piekarach Śląskich.

 

Etap realizacji: Unieważniono pierwotne postępowanie o udzielenie zamówienia, ze względu na brak ofert. Konieczna procedura ponownego wyboru wykonawcy, realizacja robót w roku 2018 – roboty w toku.

 

3. Kamień i Osiedle Powstańców

- „Tajemniczy ogród Pod Topolą w Miejskim Przedszkolu nr 10"

Projekt ma na celu zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego MP 10. W projekcie przewiduje się urządzenie dzieciom miejsca do zabaw oraz urządzenie części ogrodu służącej do celów dydaktycznych. Oprócz tego planuje się całkowicie ogrodzić ten teren od części gospodarczej i zorganizować wejście do ogrodu z tyłu budynku.

 

Etap realizacji: Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy, realizacja robót w roku 2018 – roboty w toku.

 

- Promowanie chóralistyki śląskiej poprzez zakup strojów wpływających na wizerunek podczas obchodów 105-lecia chóru „Polonia Harmonia"

Zakup strojów rozbarskich dla kobiet i galowych mundurów górniczych dla mężczyzn.

- Instalacja monitoringu oraz doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15 w Piekarach Śląskich

Projekt zakłada zainstalowanie monitoringu na terenie przedszkola (3 kamery) oraz doposażenie niezagospodarowanej przestrzeni placu zabaw nowymi urządzeniami (2 huśtawki dla najmłodszych dzieci) oraz dodatkowymi koszami na śmieci i ławkami).

 

Etap realizacji: Instalacja monitoringu zrealizowana. Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy, zakończenie realizacji robót planuje się w roku 2017.

 

- Renowacja i udostępnienie mieszkańcom schronu bojowego przy ul. Partyzantów

Projekt zakłada renowację (piaskowanie, sprzątanie, odmalowanie, wstawienie drzwi, zakup tablicy informacyjnej oraz eksponatów do wystroju wnętrza) schronu bojowego przy ul. Partyzantów, co w konsekwencji umożliwi udostępnienie obiektu do zwiedzania, a także podniesie turystyczne i estetyczne walory dzielnicy.

- Wyposażenie dla biblioteki w Kamieniu

Projekt zakłada zakup regałów na książki oraz mebli bibliotecznych do wypożyczalni książek, czytelni, oddziału zborów audiowizualnych i pokoju dla dzieci w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich.

 

4. Szarlej

- Wielofunkcyjne boisko sportowe w pobliżu Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1

Celem projektu jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego. Boisko będzie służyło zarówno dzieciom uczęszczającym do szkoły jak również w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć szkolnych mieszkańcom dzielnicy Szarlej, jak i całej gminy.

 

Etap realizacji: Unieważniono pierwotne postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż kwota ofert przekroczyła wartość przeznaczoną na realizację zadania w budżecie miasta. Konieczna procedura ponownego wyboru wykonawcy, realizacja robót w roku 2018 – roboty w toku.

 

5. Piekary Śląskie

- Modernizacja boiska na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 5

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej na odpowiedniej podbudowie na terenie MSP Nr 5. Powierzchnia użytkowa 1300m2. Boisko będzie służyło zarówno dzieciom uczęszczającym do szkoły jak również w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć szkolnych mieszkańcom dzielnicy Piekary, jak i całej gminy.

 

Etap realizacji: Unieważniono pierwotne postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż kwota ofert przekroczyła wartość przeznaczoną na realizację zadania w budżecie miasta. Konieczna procedura ponownego wyboru wykonawcy, realizacja robót w roku 2018 – roboty w toku.

 

6. Osiedle Wieczorka

- Projekt oraz budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 jest szkołą posiadającą oddziały integracyjne do szkoły uczęszcza wiele osób niepełnosprawnych. Największą barierą dla nich jest brak możliwości poruszania się pomiędzy poszczególnymi piętrami, na których znajdują się specjalistyczne pracownie. Realizacja tego projektu umożliwi uczniom korzystanie w pełni z zasobów szkoły. Wpłynie również na pełną integrację dzieci, uczniowie swobodnie wyjdą na pac zabaw, przerwy będą  mogły spędzać na zewnątrz budynku. Upragniona przez uczniów winda ułatwi wspólną naukę, zabawę, a nawet spacery.

 

Etap realizacji: Unieważniono pierwotne postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż kwota ofert przekroczyła wartość przeznaczoną na realizację zadania w budżecie miasta. Konieczna procedura ponownego wyboru wykonawcy, realizacja robót w roku 2018 – roboty w toku.

 

7. Józefka

- „Łazienki kolorowe”

Projekt zakłada całkowity remont łazienek i częściowy remont dwóch łazienek dla 125 przedszkolaków Miejskiego Przedszkola nr 8 w Piekarach Śląskich. Remont łazienek podniesie standard i walory estetyczne przedszkola oraz spełni wszystkie wymogi sanitarne. Dzieciom sprawi radość i zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu.

 

Etap realizacji: Unieważniono pierwotne postępowanie o udzielenie zamówienia, ze względu na brak ofert. Konieczna procedura ponownego wyboru wykonawcy, realizacja robót w roku 2018 – roboty w toku.

 

8. Kozłowa Góra

- Parking dla samochodów przy cmentarzu wraz z chodnikiem w Kozłowej Górze

Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych dla około 50 samochodów, w rejonie cmentarza dla potrzeb mieszkańców Kozłowej Góry, a także osób przyjezdnych, odwiedzających cmentarz oraz dokończenie budowy chodnika przed cmentarzem.

 

Etap realizacji: Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż kwota ofert przekroczyła wartość przeznaczoną na realizację zadania w budżecie miasta. Konieczna procedura ponownego wyboru wykonawcy, realizacja robót w roku 2018 – roboty w toku.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Budżet Obywatelski 2015 - II edycja Projekty zrealizowane/ W trakcie realizacji

1. Dąbrówka Wielka

- "Siłownia pod chmurką”. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sikorskiego w pobliżu placu zabaw (Glijonki):

W ramach projektu uwzględniono: stworzenie atestowanej siłowni zewnętrznej na świeżym powietrzu, zakup stanowisk o różnym stopniu trudności, ogrodzenie terenu, utwardzenie terenu, oświetlenie inwestycji.

Inwestycja DW

 

2. Brzeziny Śląskie

- Uporządkowanie terenu przy ulicy Roździeńskiego:

W ramach projektu uwzględniono: stworzenie skweru przy ulicy Roździeńskiego, postawienie progów zwalniających, ustawienie ławek oraz koszy na śmieci.

- Nowoczesna i funkcjonalna pracownia komputerowa – modernizacja i przebudowa:

W ramach projektu uwzględniono: wymianę 6 przestarzałych stanowisk komputerowych, utworzenie 3 nowych stanowisk oraz połączenie ich z siecią internetową, wyposażenie stanowisk w słuchawki z mikrofonami oraz udostępnienie pracowni w godzinach popołudniowych mieszkańcom okręgu Brzeziny Śląskie.

Inwestycja Brzeziny Śląskie 

 

3. Kamień i Osiedle Powstańców

- „Nowe podwórko dla szkoły tradycją”:

W ramach projektu uwzględniono: stworzenie nowego podwórka szkolnego przy ścianie frontowej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13, wymiana nawierzchni asfaltowej, postawienie betonowych stołów do gier towarzyskich, zamontowanie stojaków na rowery, montaż sześciu ławek i czterech koszy na śmieci w pasie zieleni.

 

4. Brzozowice

- Remont nawierzchni ulicy Demarczyka:

W ramach projektu uwzględniono: naprawę nawierzchni ulicy Demarczyka poprzez wylanie asfaltu betonowego.


 Inwestycja B

 

5. Szarlej

- Plac zabaw na Osiedlu Sowińskiego:

W ramach projektu uwzględniono: budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Sowińskiego.

Inwestycja Sz
 

 

6. Piekary Śląskie

- Boisko do siatkówki (I etap) i Siłownia zewnętrzna (II etap):

W ramach projektu uwzględniono: budowa boiska do siatkówki z przeznaczeniem dla uczniów MG2 oraz dla innych mieszkańców Piekar Śląskich.

 

7. Osiedle Wieczorka

- Droga do samodzielności – Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami integracyjnymi:

W ramach projektu uwzględniono: budowa podjazdu do przedszkola, wybudowanie stanowisk parkingowych: 2 stanowiska parkingowe normalne praz 2 stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych, budowa chodnika łączącego ulice: Ludygi i Alojzjanów o szerokości 1,5m i długości 55m.

- Modernizacja Przedszkola Nr 2:

W ramach projektu uwzględniono: poprawa stanu technicznego, poprzez wyremontowanie, czterech łazienek, doposażenie placu zabaw w urządzenia takie jak: mała karuzela, huśtawki, zjeżdżalnia, cały plac zabaw umiejscowiony będzie na trawie.

Inwestycja OW
 

 

8. Józefka

- „Motylkowa szatnia”:

W ramach projektu uwzględniono: nowa kolorowa szatnia dla 125 wspaniałych dzieciaków w wieku przedszkolnym, która umili i ułatwi wejście dzieci do nowego miejsca podczas rozstania z rodzicami oraz będzie spełniała najwyższe standardy EU.

 Inwestycja J

 

- Lustro drogowe:

W ramach projektu uwzględniono: postawienie lustra drogowego u wylotu ulicy Jana Pawła II – przy cmentarzu.

 Inwestycje J

 

- Wieża lęgowa dla jerzyków:

W ramach projektu uwzględniono: ustawienie wieży lęgowej na której znajdują się budki lęgowe dla jerzyka – ptaka pożytecznego w walce z komarami.

 

9. Kozłowa Góra

- Obchody jubileuszu 105-lecia istnienia Chóru „Halka” Kozłowa Góra:

W ramach projektu uwzględniono: obchody jubileuszu 105-lecia istnienia Chóru „Halka” Kozłowa Góra będą obejmowały trójstronną wymianę kulturalną pomiędzy chórami na linii Rumunia-Francja-Polska, planowany jest również zakup strojów w celu odświeżenia posiadanej garderoby.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Budżet Obywatelski 2014 - I edycja Projekty zrealizowane

1. Dąbrówka Wielka

- Modernizacja, ogrodzenie , monitoring Placu zabaw ,, Bąbel'':

 Inwestycja DW

 

2. Brzeziny Śląskie

- Budowa placu zabaw:


 Inwestycja B

 

3. Kamień i Osiedle Powstańców

- Rozbudowa bazy sportowej na Osiedlu Powstańców Śląskich:

Inwestycja K 

 

- Plac zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 15 w Piekarach Śląskich:

Inwestycja K

 

4. Brzozowice

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu zlokalizowanym przy ul. Oświęmcimskiej/Wojska Polskiego.

 

5. Szarlej

- Ruch pod chmurką:

Inwestycja Szarlej

 

6. Piekary Śląskie

- Budowa chodnika wzdłuż muru cmentarnego:

Inwestycja PS

 

- Biblioteka na miarę XXI wieku.

 

7. Osiedle Wieczorka

- Remontujemy boisko MSP nr 11.

 

8. Józefka

- Progi zwalniające.

- Budowa oświetlenia na ul. Jesiennej, Kościelnej (15 szt.) Ustronnej.

 

9. Kozłowa Góra

- Plac rekreacyjny.

- Rewitalizacja Parku w Kozłowej Górze – budowa Placu Zabaw:

Inwestycja KG