Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

HARMONOGRAM Budżetu Obywatelskiego - VII edycja:

 • Składanie projektów od 10 lutego do 15 kwietnia 2020 roku.
 • Weryfikacja i opiniowanie projektów prowadzone przez Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego: do 29 kwietnia 2020 roku.
 • Ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie: do 12 maja 2020 roku.
 • Publiczna prezentacja projektów: 21 maja 2020 roku.
 • Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: 26 maja 2020.
 • Głosowanie internetowe mieszkańców za pomocą wypełnionej elektronicznie karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej stronie internetowej www.glosowanie.piekary.pl odbywa się: od 5 czerwca do 21 czerwca 2020 roku.
 • Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania
  w punktach głosowania odbywa się: od 5 czerwca do 15 czerwca 2020 roku.
 • Głosowanie w Punkcie (Punktach) Głosowania Internetowego odbywa się: od 5 czerwca do 19 czerwca 2020 roku.
 • Ogłoszenie listy zwycięskich projektów: do 30 czerwca 2020 roku.

Realizacja – 2021 rok, w uzasadnionych przypadkach z możliwością wydłużenia do dnia 31 grudnia kolejnego roku.