Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

 

1) składanie projektów od 5 lutego do 25 marca 2024 roku,

2) weryfikację i opiniowanie projektów prowadzi Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego: do 9 kwietnia 2024 roku,

3) ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie: do 22 kwietnia 2024 roku,

4) publiczna prezentacja projektów: 8 maja 2024 roku,

5) ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: 13 maja 2024 roku,

6) głosowanie internetowe mieszkańców za pomocą wypełnionej elektronicznie karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej stronie internetowej www.obywatelski.piekary.pl odbywa się: od 27 maja do 10 czerwca 2024 roku,

7) głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach głosowania odbywa się: od 27 maja do 10 czerwca 2024 roku,

8) głosowanie w Punkcie (Punktach) Głosowania Internetowego odbywa się: od 27 maja do 10 czerwca 2024 roku,

9) ogłoszenie listy zwycięskich projektów: do 28 czerwca 2024 roku,

10) realizacja - 2025 rok, w uzasadnionych przypadkach z możliwością wydłużenia do dnia 31 grudnia kolejnego roku.