Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

Warsztaty z mieszkańcami w Miejskiej Bibliotece

W Miejskiej Bibliotece w Piekarach Śląskich 3 października odbyły się warsztaty z mieszkańcami dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski

Podczas warsztatów omówione zostały trzy tematy: promocja, ewaluacja, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego; podział terytorialny, weryfikacja i przygotowanie wniosków oraz prezentacja wniosków, głosowanie i wyniki.

W dyskusjach uczestniczyło około 20 osób. Każdy z tematów omawiany był przy innym stoliku. Mieszkańcy zmieniali swoje miejsca. Były trzy tury dyskusji.

Warsztaty zorganizował Urząd Miasta w Piekarach Śląskich. Prowadziło je Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic. Obecna była na nich prezydent Sława Umińska-Duraj, koordynator Budżetu Obywatelskiego z Urzędu Miasta Agnieszka Grzona, radni oraz mieszkańcy.

Na koniec spotkania przedstawione zostały przez moderatorów pomysły uczestników do założeń nowej uchwały dotyczącej Budżetu Obywatelskiego. Wnioski zostaną opracowane przez Bona Fides i rozesłane zainteresowanym tematyką.

Warsztaty zrealizowano w ramach konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides”.