Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

Trwają konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Piekar Śląskich mające na celu zebranie opinii na temat zmian zasad wydatkowania piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Konsultacje potrwają od 1 czerwca do 31 sierpnia, a w formie warsztatów aż do 15 września 2022. Liczymy na Waszą opinię!


Konsultacje mają następującą formę:

  1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 1 czerwca do 15 września 2022 r., w tym:
  • od 1 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w formie ankiety, zamieszczonej poniżej lub w innej formie zgłoszenia opinii, o której mowa w punkcie 3,
  • od 1 czerwca 2022 r. do 15 września 2022 r. w formie warsztatów dla mieszkańców.
  1. Zbieranie opinii odbywa się w formie ankiety, zamieszczonej poniżej oraz warsztatów dla mieszkańców.
  2. Dopuszcza się możliwość wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag w sprawie, będącej przedmiotem niniejszych konsultacji, w formie innej niż ankieta poprzez przesłanie opinii listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Budżet Obywatelski” lub elektronicznie na adres: konsultacjebo@piekary.pl
  3. Głosowanie w wersji elektronicznej poprzez ankietę – Ankieta w sprawie zmian w piekarskim Budżecie Obywatelskim.
  4. Ankietę w wersji papierowej można otrzymać w Punkcie Informowania Mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84 w godzinach urzędowania.
  5. Wypełnioną ankietę można przesłać za pomocą formularza on-line, pocztą elektroniczną na adres konsultacjebo@piekary.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 z dopiskiem „Konsultacje – Budżet Obywatelski” lub dostarczyć osobiście do Punktu Informowania Mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84.
  6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4 wypełnioną w formie papierowej ankietę można wrzucić do urny służącej do głosowania w ramach IX edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego.

Konsultacje mają charakter ogólnomiejski. Informacja o miejscu i terminie warsztatów dla mieszkańców zostanie opublikowana na stronie www.piekary.pl oraz www.obywatelski.piekary.pl na 7 dni przed ich terminem.

Zarządzenie Nr ORo.0050.303.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Piekar Śląskich mających na celu zebranie opinii mieszkańców na temat zmian zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie określonych w Uchwale Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. z późn. zm.