Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

Szczegółowa punktacja dla poszczególnych projektów - Budżet Obywatelski 2018

Poniżej przedstawiamy szczegółową punktację dla wszystkich projektów w IV edycji Budżetu Obywatelskiego.

LICZBA GŁOSÓW NA POSZCZEGÓLNE PROJEKTY W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2018 – IV EDYCJA:

PROJEKTY PONADLOKALNE

 1. RATUJĄC WASZE ŻYCIE – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach Śląskich. – łącznie 1000 punktów
 2. BULODROM – niech gra w petanque aktywnie łączy pokolenia. – łącznie 81 punktów

 

OKRĘG: OSIEDLE WIECZORKA

 1. Place zabaw dla przedszkolaków. – 1023 punktów
 2. Rekultywacja terenu kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9
  z Oddziałami Integracyjnymi. – 255 punktów
 3. Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2. – 169 punktów
 4. Wodny plac zabaw. – 1025 punktów
 5. Budowa parkingu osiedlowego dla mieszkańców Osiedla Wieczorka. – 284 punktów
 6. Piekarski Snowpark – budowa górki rekreacyjnej w parku. – 216 punktów
 7. „Rozbudowa sztucznego boiska MOSIR Piekary Śląskie przy ul. Olimpijskiej 3”. – 151 punktów
 8. Osiedlowy Park Rozrywki. – 478 punktów
 9. Wymiana parkietu sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9. – 429 punktów

 

OKRĘG: PIEKARY

 1. Przebudowa drogi i chodnika – ogrodzenia. – 415 punktów
 2. Wyobraźnia – Świadomość „Spadające Anioły” – wolne tłumaczenie Autyzm – spektakl teatru tańca. – 91 punktów
 3. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna – II etap. – 1406 punktów
 4. Termomodernizacja budynku oraz modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3. – 964 punktów
 5. Budowa parkingu oraz bieżni wokół boiska na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5. – 1105 punktów
 6. Rewitalizacja obszaru Stawu Lipka. – 233 punktów
 7. Dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych. – 500 punktów
 8. Budowa placu zabaw. – 193 punktów

 

OKRĘG: BRZEZINY ŚLĄSKIE

 1. Plac zabaw dla dzieci. – 280 punktów
 2. Budowa 5 – parkingów samochodowych w Brzezinach Śląskich. – 729 punktów
 3. Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich. – 994 punktów
 4. Budowa Street Workout Park. – 197 punktów
 5. „Więcej przestrzeni dla Naszych Dzieci” – rozbudowa świetlicy szkolnej w MSP 15. – 205 punktów

  

OKRĘG: DĄBRÓWKA WIELKA

 1. „Historia w plenerze”. – 310 punktów
 2. Budowa placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie DDK
  w Dąbrówce Wielkiej. – 623 punktów
 3. „Boisko Glijonki” Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorskiego w pobliżu Placu zabaw oraz siłowni (Glijonki). – 502 punktów
 4. Łod Bajtla do Starzika – strój śląski jako element tożsamości śląskiej. – 186 punktów

 

OKRĘG: KAMIEŃ I OSIEDLE POWSTAŃCÓW

 1. „Błyszczące łazienki marzeń”. – 400 punktów
 2. Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. – 1101 punktów
 3. Poprawa stanu nawierzchni odcinka ulicy Ks. Krupy wraz z nowym odwodnieniem terenu. – 62 punktów
 4. Utwardzenie nawierzchni terenu pomiędzy przedszkolem, a żłobkiem poprzez budowę drogi dojazdowej do szkoły. – 74 punktów
 5. Bezpieczna droga dla seniora. – 132 punktów
 6. Budowa Street Workout Parku. – 282 punktów
 7. Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni w parku przy ul. Wyspiańskiego. – 462 punktów
 8. Modernizacja siłowni szkolnej z zapleczem oraz szatni uczniowskich w obecnym budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 na Osiedlu Powstańców. – 524 punktów

 

OKRĘG: SZARLEJ

 1. Obiekt rekreacyjno – sportowy/mini boisko + plac zabaw. – 110 punktów
 2. Lustra drogowe. – 101 punktów
 3. Aktywny Szarlej. – 234 punktów
 4. Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Piekarach Śląskich. – 1203 punktów
 5. Parking, chodnik oraz rekreacja na Osiedlu Sowińskiego. – 297 punktów

 

OKRĘG: BRZOZOWICE

 1. Plac zabaw przy ul. Trzech Bohaterów. – 848 punktów
 2. Nowy plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 11 w Piekarach Śląskich. – 767 punktów

 

OKRĘG: JÓZEFKA

 1. Montaż około 40 ulicznych koszy na śmieci na Józefce i osiedlu Wschód. – 227 punktów
 2. Chodnik. – 166 punktów
 3. „Parkiety Nowe”. – 754 punktów
 4. „Ogródek rekreacyjny” przy starym sadzie. – 901 punktów
 5. Modernizacja Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej. – 361 punktów

 

OKRĘG: KOZŁOWA GÓRA

 1. Ciągły, lokalny monitoring jakości powietrza w systemie wizualizacji z wykorzystaniem sieci detektorów pomiarowych. – 312 punktów
 2. II etap rewitalizacji Parku Donnesmarcków w Kozłowej Górze – budowa amfiteatru i muszli koncertowej. – 828 punktów
 3. Budowa siłowni „Pod chmurką” na stadionie MOSiR przy ul. Pokoju. – 559 punktów
 4. Trybuna dla kibiców na boisku Dzielnicowego Klubu Sportowego „Czarni” Kozłowa Góra. – 517 punktów
 5. Bezpiecznie na wodzie – ratownicza łódź motorowa dla ratowników wodnych. – 27 punktów

Liczba glosów na poszczególne projekty - Budżet Obywatelski 2018