Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

Projekty pozytywnie zweryfikowane w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów pozytywnie zweryfikowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Prezentacje projektów, na których autorzy pomysłów będą mieli okazję przedstawić je mieszkańcom odbędą się od 8 do 12 maja br.

Łącznie w IV edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 55 wniosków.

 

Poniżej lista projektów zweryfikowanych pozytywnie:

Projekty Ponadlokalne

 1. BULODROM – niech gra w petanque aktywnie łączy pokolenia. (projekt obejmuje swoim zasięgiem dwie dzielnice: Szarlej oraz Piekary)
 2. RATUJĄC WASZE ŻYCIE – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach Śląskich. (projekt obejmuje swoim zasięgiem pięć dzielnic: Brzeziny Śląskie, Kamień i Osiedle Powstańców, Osiedle Wieczorka, Piekary Śląskie, Szarlej)

Kozłowa Góra

 1. II etap rewitalizacji Parku Donnesmarków w Kozłowej Górze – budowa amfiteatru i muszli koncertowej.
 2. Ciągły, lokalny monitoring jakości powietrza w systemie wizualizacji z wykorzystaniem sieci detektorów pomiarowych.
 3. Bezpiecznie na wodzie – ratownicza łódź motorowa dla ratowników wodnych.
 4. Trybuna dla kibiców na boisku Dzielnicowego Klubu Sportowego „Czarni” Kozłowa Góra.
 5. Budowa siłowni „Pod chmurką” na stadionie MOSiR przy ul. Pokoju.

Brzozowice

 1. Plac zabaw przy ul. Trzech Bohaterów.
 2. Nowy plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 11 w Piekarach Śląskich.

Dąbrówka Wielka

 1. Budowa placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie DDK
  w Dąbrówce Wielkiej.
 2. „Historia w plenerze”. (projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przy schronie w Dąbrówce Wielkiej)
 3. „Boisko Glijonki” Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorskiego w pobliżu Placu zabaw oraz siłowni (Glijonki).
 4. Łod Bajtla do Starzika – strój śląski jako element tożsamości śląskiej.

Józefka

 1. Chodnik. (projekt obejmuje budowę chodnika równolegle do ulicy Kamiennej)
 2. Montaż około 40 ulicznych koszy na śmieci na Józefce i osiedlu Wschód.
 3. „Ogródek rekreacyjny” w starym sadzie.
 4. „Parkiety Nowe”. (projekt dotyczy Miejskiego Przedszkola nr 8)
 5. Modernizacja Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Brzeziny Śląskie

 1. Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich. (lokalizacja: działka o numerze 769/80 za Ochotniczą Strażą Pożarną)
 2. Budowa 5 – parkingów samochodowych w Brzezinach Śląskich.
 3. Plac zabaw dla dzieci. (lokalizacja: działka o nr 3449/368, u zbiegu ulic Komunardów i Zofii Nałkowskiej)
 4. Budowa Street Workout Park. (lokalizacja: u zbiegu ulic Przemysłowej i Roździeńskiego)
 5. „Więcej przestrzeni dla Naszych Dzieci” – rozbudowa świetlicy szkolnej w MSP 15.

Szarlej

 1. Obiekt rekreacyjno – sportowy/mini boisko + plac zabaw.
 2. Aktywny Szarlej. (projekt dotyczy budowy siłowni zewnętrznej przy ZST przy ulicy Bytomskiej)
 3. Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Piekarach Śląskich.
 4. Parking, chodnik oraz rekreacja na Osiedlu Sowińskiego.
 5. Lustra drogowe.

Kamień i Osiedle Powstańców

 1. Bezpieczna droga dla seniora. (projekt dotyczy budowy parkingu przy Ośrodku Kultury Andaluzja)
 2. Utwardzenie nawierzchni terenu pomiędzy przedszkolem, a żłobkiem poprzez budowę drogi dojazdowej do szkoły.
 3. Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich.
 4. Poprawa stanu nawierzchni odcinka ulicy Ks. Krupy wraz z nowym odwodnieniem terenu.
 5. „Błyszczące łazienki marzeń”. (lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 10)
 6. Budowa Street Workout Parku. (lokalizacja projektu: park Wyspiańskiego)
 7. Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni w parku przy ul. Wyspiańskiego.
 8. Modernizacja siłowni szkolnej z zapleczem oraz szatni uczniowskich w obecnym budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 na Osiedle Powstańców.

Osiedle Wieczorka

 1. „Rozbudowa sztucznego boiska MOSIR Piekary Śląskie przy ul. Olimpijskiej 3”.
 2. Budowa parkingu osiedlowego dla mieszkańców Osiedla Wieczorka.
 3. Rewitalizacja terenu kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi.
 4. Place zabaw dla przedszkolaków. (lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 4, 5 oraz 7)
 5. Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2.
 6. Osiedlowy Park Rozrywki. (lokalizacja: park przy ulicy Cichej)
 7. Piekarski Snowpark – budowa górki rekreacyjnej w parku.
 8. Wodny plac zabaw. (na terenie obiektu sportowego MOSiR)
 9. Wymiana parkietu sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9.

Piekary

 1. Budowa placu zabaw. (lokalizacja: ul. Bytomska 207a)
 2. Dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych.
 3. Rewitalizacja obszaru Stawu Lipka.
 4. Budowa parkingu oraz bieżni wokół boiska na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5.
 5. Termomodernizacja budynku oraz modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3.
 6. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna – 2 etap.
 7. Wyobraźnia – Świadomość „Spadające Anioły” – wolne tłumaczenie Autyzm – spektakl teatru tańca.
 8. Przebudowa drogi i chodnika – ogrodzenia. (lokalizacja: przy Miejskim Przedszkolu nr 17)

 

Lista projektów zweryfikowanych negatywnie:

 1.  Dzielnica Józefka i Osiedle Wschód: „Rodzinna ścieżka zdrowia”. - powód odrzucenia: ze względów bezpieczeństwa, zbyt mała odległość urządzeń zabawowo/sportowych od granicy z drogą przy ulicy Kamiennej.
 2. Dzielnica Piekary: Wykonanie miejsc postojowych. - powód odrzucenia: ze względów formalnych, wnioskodawcą była Spółdzielnia Mieszkaniowa, a nie mieszkaniec miasta. Ponadto, projekt został poparty przez osoby nie z okręgu w którym został zgłoszony.