Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

Pierwsze lata budżetów partycypacyjnych w Polsce – i co dalej ?

Poszerzaniu wiedzy na temat procesu partycypacji miała służyć konferencja „Pierwsze lata budżetów partycypacyjnych w Polsce. I co dalej?”, która odbyła się 29 stycznia w Pałacu Kultury Zagłębia. Przedstawicielem piekarskiego ratusza we wspomnianej konferencji był Dariusz Zaprzelski - członek zespołu koordynującego projekt piekarskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Uczestnicy konferencji poruszali opisaną wyżej problematykę w dwóch panelach. Pierwszy panel o roboczej nazwie „Co dalej okiem praktyków”, skupiał w sobie dyskutantów nad przyszłością i rozwojem partycypacji, którymi byli przedstawiciele samorządów, w których budżety już funkcjonują. Drugi panel dotyczył dyskusji badaczy i obserwatorów budżetów partycypacyjnych.

Wnioski wyniesione z konferencji dyskutowane były dzień później, tj. 30 stycznia, podczas posiedzenia Komisji Dialogu i Partnerstwa Związku Miast Polskich, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

- Bez wątpienia tego typu spotkania służą kumulowaniu informacji i poszerzaniu wiedzy o procesie partycypacji, wyrażonej w postaci budżetów obywatelskich - mówi Dariusz Zaprzelski - członek zespołu koordynującego projekt piekarskiego Budżetu Partycypacyjnego. - Wspomniana problematyka nie posiada sztampowych wzorców wdrażania budżetów partycypacyjnych przez poszczególne samorządy, dlatego nieoceniona dla procesów doskonalenia piekarskiego Budżetu Obywatelskiego jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, biorącymi udział w inicjatywach, jak ta w Dąbrowie Górniczej.

Organizatorami konferencji był Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej wspólnie z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Instytutem Spraw Publicznych oraz Związkiem Miast Polskich.