Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

Nowość w Budżecie Obywatelskim III edycja - Projekty Ponadlokalne!

Co to jest projekt ponadlokalny?

Projektem ponadlokalnym jest projekt obejmującym swoim zasięgiem więcej niż jeden okręg.

Przykład?
Chcesz złożyć projekt obejmujący swoim zasięgiem więcej niż jeden okręg, np. ścieżka rowerowa, boisko, kompleksowy park rozrywki? Koszt Twojego projektu generuje większą kwotę niż kwota dla danego okręgu?
Złóż projekt ponadlokalny, który ma możliwość wykorzystania kwoty dla więcej niż jednego okręgu.
Składamy go na dostępnym uniwersalnym formularzu zgłoszeniowym projektu dla Budżetu Obywatelskiego. Twój projekt musi zostać poparty przez 15 mieszkańców w każdym okręgu, którego dotyczy wniosek. Projekt ponadlokalny zostanie zrealizowany, jeżeli we wszystkich okręgach, w których został zgłoszony zostanie zakwalifikowany do realizacji.