Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

61 pomysłów w Budżecie Obywatelskim

3 lipca upłynął termin składania projektów w drugiej edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie wpłynęło 61 wniosków. Za wszystkie bardzo dziękujemy.

Miasto podzielono na 9 okręgów: Brzeziny Śląskie, Brzozowice, Dąbrówka Wielka, Józefka, Kamień i Os. Powstańców Śląskich, Kozłowa Góra, Osiedle Wieczorka, Piekary Śląskie oraz Szarlej.

Najwięcej pomysłów zgłoszono dla okręgu Osiedle Wieczorka, najmniej zaś dla Brzozowic. Większość propozycji dotyczy budowy placów zabaw, parkingów, siłowni pod chmurką oraz wykonania chodników i remontów ulic.

Kolejnym etapem jest opiniowanie projektów przez kolejne wydziały Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich, czego efektem będzie ogłoszenie (od 1 do 4 września) listy projektów pod głosowanie.

Następnie od 14 do 25 września nadejdzie czas na publiczną prezentację projektów. Wystąpienia projektodawców odbywać się będą w poszczególnych okręgach, w Punktach Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego.

Głosowanie mieszkańców, które trwać będzie od 3 do 11 października, pozwoli na wyłonienie zwycięskich projektów mieszkańców. Realizacja koncepcji nastąpi w 2016 roku.