Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

55 projektów w IV edycji Budżetu Obywatelskiego

14 kwietnia 2017 roku zakończyła się procedura składania wniosków w IV edycji Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy złożyli łącznie 55 wniosków.

Ilość zgłoszonych wniosków w poszczególnych okręgach:

1. Kamień i Osiedle Powstańców - 8 projektów.

2. Osiedle Wieczorka - 9 projektów.

3. Piekary - 10 projektów.

4. Józefka - 6 projektów.

5. Dąbrówka Wielka - 4 projekty.

6. Brzozowice - 2 projekty.

7. Kozłowa Góra - 5 projektów.

8. Szarlej - 5 projektów.

9. Brzeziny Śląskie - 5 projektów.

Ponadlokalne - 1 projekt.

Dotyczą one w szczególności: rewitalizacji parków, budowy placów zabaw, siłowni "pod chmurką" oraz innej formy zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

Do 28 kwietnia projekty są w fazie weryfikacji przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta w Piekarach. Natomiast ogłoszenie listy projektów pod głosowanie nastąpi do 5 maja br.

Za wszystkie zgłoszone propozycje  - BARDZO DZIĘKUJEMY.