Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Głosowanie

Głosowanie

To kluczowy etap Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Na projekty z danego okręgu mogą głosować wyłącznie uprawnieni mieszkańcy tego okręgu. Każdy głosujący może oddać głos na maksymalnie 3 projekty, przyznając każdemu inną liczbę punktów – odpowiednio 1, 2 lub 3

Głosowanie Internetowe

Głosowanie odbędzie się w formie papierowej w wyznaczonych Punktach do Głosowania oraz w formie elektronicznej przy użyciu każdego urządzenia z dostępem do Internetu. Głosowanie internetowe wymagać będzie wypełnienia interaktywnych kart dostępnych w terminie
głosowania.

Wykaz punktów do głosowania określony będzie zarządzeniem prezydenta miasta. W czasie trwania głosowania nie wolno miejscach głosowania prowadzić agitacji, ani żadnej innej kampanii, zachęcającej lub zniechęcającej do jakiegokolwiek projektu. Za wybrane do realizacji zostaną uznane takie projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Partycypacyjny w danym okręgu. Jeśli dwa (lub więcej) projekty uzyskają tą samą liczbę punktów, o ich kolejności na liście zdecyduje publiczne losowanie.

 

POPRZEDNI KROK                                                                                                                                                          NASTĘPNY KROK