Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Zgłaszanie projektów przez Mieszkańców

Zgłaszanie projektów przez Mieszkańców

Projekty VII edycji zgłaszać można od 10 lutego do 15 kwietnia 2020 roku. Projekty może zgłaszać każdy mieszkaniec dzielnicy, przy czym mieszkańcy niepełnoletni będą musieli przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w procedurze Piekarskiego Budżecie Obywatelskim.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

Formularze dostępne są także w Punktach Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego.

  1. Sprawdź, czyją własnością jest teren, na którym chcesz realizować projekt w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Można to zrobić telefonując do Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta, pod nr 32 77 61 461. To bardzo ważne, ponieważ w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projektu, zlokalizowane na gruntach gminnych.
  2. Oszacuj wstępnie koszty realizacji projektu i sprawdź, czy kwota nie przekracza kwoty przydzielonej dla Twojego okręgu.
  3. Krótko uzasadnij dlaczego mieszkańcy powinni poprzeć twój projekt. Napisz, jakie korzyści przyniesie.
  4. Jeśli masz materiały dodatkowe – mapki, szkice, kosztorys – dołącz je do wniosku.
  5. Od tego roku nie musisz zbierać podpisów poparcia pod projektem! Równocześnie projekt nie musi dotyczyć Twojej dzielnicy.
  6. Wypełniony, kompletny wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta lub wysłać na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”

 

Formularz w wersji elektronicznej wypełniamy podobnie jak ten w wersji papierowej. Wypełniony formularz należy pobrać, wydrukować i podpisać

Przesłany internetowo formularz należy podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta

 

NASTĘPNY KROK