Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Zgłaszanie projektów przez Mieszkańców

Zgłaszanie projektów przez Mieszkańców

Projekty IX edycji zgłaszać można od 7 lutego do 31 marca 2022 roku. Projekty może zgłaszać każdy mieszkaniec miasta, przy czym mieszkańcy niepełnoletni będą musieli przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w procedurze Piekarskiego Budżecie Obywatelskim.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

Formularze dostępne są także w Punktach Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego.

  1. Sprawdź, czyją własnością jest teren, na którym chcesz realizować projekt w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Można to zrobić telefonując do Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta, pod nr 32 77 61 461. To bardzo ważne, ponieważ w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projektu, zlokalizowane na gruntach gminnych.
  2. Oszacuj wstępnie koszty realizacji projektu i sprawdź, czy kwota nie przekracza kwoty 700 000 zł.
  3. Krótko uzasadnij dlaczego mieszkańcy powinni poprzeć twój projekt. Napisz, jakie korzyści przyniesie.
  4. Jeśli masz materiały dodatkowe – mapki, szkice, kosztorys – dołącz je do wniosku.
  5. Nie musisz zbierać podpisów poparcia pod projektem! Równocześnie projekt nie musi dotyczyć Twojej dzielnicy.
  6. Wypełniony, kompletny wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta lub wysłać na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub mailowo na adres pbo@piekary.pl

 

Formularz w wersji elektronicznej wypełniamy podobnie jak ten w wersji papierowej. Wypełniony formularz należy pobrać, wydrukować i podpisać

Przesłany internetowo formularz należy podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta

 

NASTĘPNY KROK