Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Zgłaszanie projektów przez Mieszkańców

Zgłaszanie projektów przez Mieszkańców

Projekty V edycji zgłaszać można od 1 marca do 4 kwietnia 2018 roku. Projekty może zgłaszać każdy mieszkaniec dzielnicy, przy czym mieszkańcy niepełnoletni będą musieli przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych w ramach Piekarskiego Budżecie Obywatelskim.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

Formularze dostępne są także w Punktach Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego.

  1. Sprawdź, czyją własnością jest teren, na którym chcesz realizować projekt w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Można to zrobić telefonując do Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta, pod nr 32 77 61 461. To bardzo ważne, ponieważ w ramach Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projektu, zlokalizowane na gruntach gminnych.
  2. Oszacuj wstępnie koszty realizacji projektu i sprawdź, czy kwota nie przekracza kwoty przydzielonej dla Twojego okręgu.
  3. Krótko uzasadnij dlaczego mieszkańcy powinni poprzeć twój projekt. Napisz, jakie korzyści przyniesie.
  4. Jeśli masz materiały dodatkowe – mapki, szkice, kosztorys – dołącz je do wniosku.
  5. Pamiętaj, że Twój wniosek musi poprzeć odpowiednia dla okręgu ilość mieszkańców, mianowicie:

Kozłowa Góra: 3 osoby

Józefka oraz Stare Osiedle Wieczorka: 7

Osiedle Wschód oraz Nowe Osiedle Wieczorka: 8

Piekary: 10

Szarlej: 5

Brzozowice: 1

Kamień i Osiedle Powstańców: 8

Brzeziny Śląskie: 4

Dąbrówka Wielka: 3

  1. Wypełniony, kompletny wniosek należy wysłać na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub:

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta,

- złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Budżetu Obywatelskiego w swoim okręgu, w godzinach pracy jednostki, w której mieści się Punkt

Pomoc w wypełnianiu wniosku uzyskasz także w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84, biuro 216.

Formularz w wersji elektronicznej wypełniamy podobnie jak ten w wersji papierowej. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego (klawisz Prześlij zgłoszenie u dołu formularza). Na podany przez Państwa adres mailowy zostanie wysłany link do wersji PDF Zgłoszenia projektu. Należy go pobrać, wydrukować i podobnie jak w wersji papierowej zebrać odpowiednią liczbę podpisów pod propozycją projektu.

Przesłany internetowo formularz należy podpisać w Urzędzie Miasta i dostarczyć listę osób popierających projekt.

 

NASTĘPNY KROK